Systeemplafonds - Systeemwanden - Projectvloeren - Betimmeringen - Totaalafbouw
Menu
Afwerkingen

Afwerkingen

Een metalstud wand of plafond dient na de montage altijd afgewerkt (afgemest) te worden, zodat er door ons of derden een applicatie op aangebracht kan worden. Dat kan dus gewoon sauswerk zijn, glasvlies (scan) met sauswerk, spacspuitwerk of gewoon een behang. Deze eindafwerking van de de wand of het plafond bepaald welk afwerkniveau er moet worden toegepast. Deze afwerkniveaus zijn vastgelegd in technische richtlijnen door het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud; we kennen afwerkingniveaus van klasse A t/m klasse F.

Afwerking metalstudwand en metalstud plafonds

Gipsplaten afwerken klasse A:
Deze klasse is het hoogste afwerkniveau. Dit betekent dat nadat de gipsplaatnaden zijn gevuld, de gehele wand moet worden voorzien van een dunne filmlaag. Hierdoor zal de gehele scheidingswand of voorzetwand geheel glad zijn. Men gebruikt dit afwerkniveau als men de gipsplaatwanden wil voorzien van hoogglans en zijdeglans verfsystemen en van dun behang. 
Gipsplaten afwerken klasse B:
Dit is het meest toegepast afwerkingniveau. Bij dit afwerkniveau worden de naden van de gipsplaten en schroefgaten gevuld met een vulmiddel van gips en voorzien van wapeningsgaas. Zodra de eerste behandeling droog is, worden de naden en schroefgaten gefinisht. Hierna wordt de afwerking licht geschuurd. Toepassing van dit afwerkniveau : gematteerde verfsystemen of dunne en licht- gekleurde afwerkingen van behang, textiel en fijn gestructureerde afwerking (glasvliesbehang).
Gipsplaten afwerken klasse C:
Bij dit type afwerk niveau wordt net als bij afwerkingsniveau B de naden van de gipsplaten en schroefgaten gevuld met een vulmiddel van gips en voorzien van wapeningsgaas. Zodra de eerste behandeling droog is worden de naden en schroefgaten gefinisht. De afwerking wordt niet geschuurd. Men gebruikt dit afwerkniveau voor: zwaar vinyl-behang of middelgrof gestructureerde afwerking zoals glasvezelvlies met grove structuur en (spuit)pleister met korrel-grootte ≤ 3 mm (spacspuitwerk).
Gipsplaten afwerken klasse  D:
Dit niveau wordt toegepast als de wanden vanwege brandwerendheid een afwerking dienen te krijgen, enkel de naden en schroefgaten worden opgevuld.
Gipsplaten afwerken klasse E en F:
Men kan de gipsplaten afwerken in nog meer niveaus. Deze afwerkniveaus worden slechts zelden toegepast.

G&P Afbouw logo
G&P Afbouw
Copyright © G&P Afbouw 2021 Alle rechten voorbehouden | Sitemap | Site Index | Privacyverklaring