Systeemplafonds - Systeemwanden - Projectvloeren - Betimmeringen - Totaalafbouw
Menu
Vorige pagina

VCA*- certificaat

G & P Afbouw is al sinds 1997 in bezit van het Certificaat VCA*.  VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers.  Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld, zeker in alle situaties waarin je moet werken in een omgeving waarin verhoogde risico's zijn.

G & P Afbouw staat voor veilig en verantwoord werken

Wij vinden veilig en verantwoord werken dan ook van groot belang en willen actief met onze mensen hieraan bijdragen. Dit zal ook tot sterke reducering van het aantal mogelijke ongevallen leiden. Dat betekent dat alle materieel en electrische gereedschappen waar onze mensen mee werken veilig is en gekeurd is.

Iedere werknemer voert zelf een LRMA (Laatste Minuut Risico Analyse) uit   

Daarnaast zal iedere werknemer voor zichzelf, door het uitvoeren van een LRMA (Laatste Minuut Risico Analyse), bezien of hij de situatie volkomen veilig vind om zijn werkzaamheden te starten. Doel hiervan is om de medewerkers zich ervan bewust te laten zijn of alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend.

Copyright © G&P Afbouw 2021 Alle rechten voorbehouden | Sitemap | Site Index | Privacyverklaring