Systeemplafonds - Systeemwanden - Projectvloeren - Betimmeringen - Totaalafbouw
Menu
Vorige pagina

Lean-werken

G & P Afbouw ziet een echte meerwaarde in de toepassing van het Lean principe.

Met lean werken willen wij beogen zoveel mogelijk meerwaarde te creëren (basisprincipe hierbij is niets doen zonder dat er een reële toegevoegde waarde ontstaat), en door middel van plannen via de Lean-methode de werkzaamheden tussen alle partijen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat er kortere doorlooptijden kunnen ontstaan.

Faalkosten zijn sterk te reduceren

Een bewezen voordeel wat hierdoor ontstaat is dat de faalkosten op deze projecten sterk te reduceren zijn, wat weer zal leiden tot betere kostencalculaties en lagere totaalkosten van een project.

Lean-werken anders denken en doen

Lean is een andere manier van denken en doen. Lean draait om de klant en om datgene te doen waar de klant om vraagt. Om Lean te kunnen gaan werken zijn er 5 Lean principes ontworpen.

   1 - enkel specificeren wat waarde heeft voor de klant.

   2 - kijken naar alle activiteiten in het proces van begin tot eind.

   3 - zorg dragen voor een flow in de activiteiten.

   4 - alleen wat door de klant wordt gevraagd is van belang.

   5 - je moet continue willen verbeteren als organtisatie.

Copyright © G&P Afbouw 2021 Alle rechten voorbehouden | Sitemap | Site Index | Privacyverklaring